Dom » Branże

Branże

 • Asfalt

  Firma Nederman MikroPul może poszczycić się ponad pięcioma dekadami doświadczenia w tej dziedzinie. Stale modyfikujemy i udoskonalamy urządzenia odpylające, aby spełnić wysokie wymagania. Dalszy rozwój odpylacza FS zaowocował ograniczeniem liczby części eksploatacyjnych oraz zwiększeniem wydajności systemu czyszczenia przedmuchem wstecznym, pozytywnie wpływając na dyspozycyjność i koszt w całym okresie eksploatacji.

 • Cement

  Wysokowydajne filtry włókninowe używane są w przemyśle cementowym od ponad 40 lat. Służą do ograniczania emisji z pieców cementowych, chłodników klinkieru, alkalicznych strumieni obejściowych, młynów klinkieru, młynów surowca, systemów transportu materiału, pakowania produktu i załadunku wagonów.

 • Drewno

  Z drewna produkuje się różnorodne produkty, w tym wiele używanych i zużywanych w codziennym życiu (jak wykałaczki, ołówki, szafki i meble). Odpylacze stanowią kluczowy element zakładów produkcji i przetwórstwa drewna.

 • Energia

  Zagospodarowanie przemysłowych, niebezpiecznych i domowych odpadów powstających w wyniku działalności człowieka stanowi wyzwanie od wielu dziesięcioleci. Produkcja energii ze źródeł innych niż paliwa kopalne jest kluczowa i nieunikniona. Spalanie odpadów i produkowanie energii z wytworzonego w ten sposób ciepła to technologia stanowiąca odpowiedź na oba te wyzwania.

 • Górnictwo i przeróbka minerałów

  Wiele agencji regulacyjnych i organów nadzorczych określa wytyczne dotyczące narażenia pracowników na działanie pyłu i obecności pyłu w atmosferze. Należą do nich między innymi EPA, NIOSH, MSHA, OSHA.  Górnictwo rud metali, minerałów i węgla to pierwotne branże, w których stosowane są systemy odpylające.

 • Guma

  Guma naturalna i syntetyczna służy do wytwarzania najróżniejszych produktów. Odpylanie przydatne jest zarówno jako sposób odzyskiwania materiału, jak i metoda kontrolowania jakości powietrza wewnątrz budynku.

 • Materiały skalne i szkło

  Obróbka skał i minerałów w celu wytworzenia kruszywa lub szkła rozpoczyna się generalnie krokami zmierzającymi do zmniejszenia rozmiaru materiałów skalnych. Różne etapy obróbki skał i produkcji szkła cechują się różnymi wymaganiami, jeśli chodzi o odpylanie.

 • Metale

  Odpylanie w produkcji metali dotyczy procesów takich jak topienie, oczyszczanie i produkcja żelaza, stali i aluminium w celu wytworzenia najróżniejszych produktów.

 • Produkcja energii elektrycznej

  Wysokotemperaturowe filtry włókninowe i odpylacze czyszczone impulsem sprężonego powietrza do przechwytywania popiołów lotnych oraz systemy filtracji wlotowej do turbin gazowych.

 • Przemysł celulozowo-papierniczy

  Podczas wytwarzania produktów z masy celulozowej i papierowej, włókna drzewne łączy się z wodą, żywicą i wypełniaczami.

 • Przemysł spożywczy i farmaceutyczny

  Zakłady przetwórstwa żywności używają systemów odpylania nie tylko do usuwania pyłów, ale również do odzyskiwania z nich wartościowego produktu. Mikropul oferuje zarówno konwencjonalne odpylacze Mikro-Pulsaire®, jak i systemy cylindryczne dopuszczone do kontaktu z żywnością, umożliwiające przechwytywanie pyłów do późniejszego transportu pneumatycznego i przechowywania.

 • Przemysł włókienniczy

  Nederman Pneumafil, spółka pokrewna Nederman, dostarcza systemy filtracji powietrza dla zakładów produkcji tekstyliów i włóknin.

 • Recykling złomu

  Cyklon, płuczka, filtr workowy i wentylator używane są przy samej strzępiarce, a także do usuwania pyłu z przesiewacza. Specjalna konstrukcja pozwala na obecność w złomowanych materiałach dużych ilości folii i plastiku. Sprzęt ma wykonanie przeciwwybuchowe i jest odporny na ścieranie. Standardowy poziom emisji pyłu to < 10 mg/Nm3.

 • Sadza

  Sadza stosowana jest głównie jako wypełniacz wzmacniający opony samochodowe. Kolejny segment wykorzystania sadzy to pasy i inne produkty gumowe. Sadza jest wreszcie używana w tonerach do fotokopiarek i drukarek laserowych, oraz w innych tuszach i farbach jako pigment.

 • Substancje chemiczne

  Produkcja suchych środków chemicznych wymaga łączenia różnych związków, które reagują ze sobą, tworząc nową substancję chemiczną. Przetwarzaniu suchych substancji chemicznych towarzyszy powstawanie dymów i pyłów, które zazwyczaj przechwytywane są u źródła – zasysane podciśnieniowo przez okapy i transportowane przewodami do odpylacza.